Heliotropic Studio

Process & Techniques

 
 

At Heliotropic Studio, we teach a variety of print and dye processes using only natural-dyes, non-toxic plant based inks and organic fiber. We teach the below workshops. Please see our  workshops section for times and locations.

Heliotropic Studio'da öğrettiğimiz baskı ve boyama tekniklerini bitkilerden elde edilmiş, toksik olmayan pigment ve boyalar kullanarak yapıyoruz. Aşağıda atölyelerimiz hakkında bilgi bulacaksiniz. Yer ve zaman için, sitemizin workshops kısmından bilgi edinebilirsiniz. 

 
IMG_0494.PNG

Natural Dyeing 101

Natural dyeing is an eco-conscious and nontoxic way to access color unobtainable by synthetic dyes. It’s another way to honor and enjoy nature and discover the wealth of color possibilities that exists only locally. In this workshop, after a brief introduction into the historical and contemporary practices of natural dyeing, participants learn the basics of selecting and preparing fibers(mordanting), dyeing with plants and their extracts and fixing natural dyes to fabric. We also explore some contemporary applications of pattern such and ecoprinting and bundle dyeing. Participants leave the workshop with a range of naturally dyed swatches, hand-dyed ecoprints and the Heliotropic Studio natural dyeing booklet. The workshop is 4 hrs long. All materials are provided by Heliotropic Studio. 

Doğal Boyamacılık 101

Doğal boyama, toksik olmayan, çevreye duyarlı bir şekilde renk elde etme yöntemidir. Doğanın sunduğu zenginlikleri onurlandıran, uygulaması keyifli bir süreçtir. Bu atölye çalışmasında katılımcılar, doğal kumaş boyama tarihi ve modern doğal boyamacılık uzerine bilgi edinip, kumaş secimi, ve kumaşın boyama işlemine hazırlanması (mordanlama), bitki ve bitki ekstreleriyle kumaş boyama, ve boyayı kumaşa fixe etmeyi öğrenir, aynı zamanda ekolojik ve bohça baskı gibi bazı modern desen yaratma tekniklerini deneyimlerler. Katılımcılar bu atölyeden kendi doğal boyanmış renk paletleri ve doğal yöntemlerle yaptıkları baskılar ve Heliotropic Studio doğal boyama kitapçığı ile ayrılırlar. Atölye calışması 4 saattir. Sunum ve slayt gösterimi vardır.


Screen Shot 2018-01-03 at 1.45.34 PM.png

Ecoprinting

Ecoprinting/Ecodyeing is the process of dyeing fabric or paper with pigments found in nature and producing pigments and prints - Leaves, flowers, seeds, roots, bark, and wood are layered into fabric or paper and then are steamed or immersed in hot water. Fabric or paper can be pre and/or post-mordanted with nature’s elements ranging from alum, sea water, and soy milk, to iron water and tannin powders and made to interact with rusty objects and vinegar - it’s an ongoing process of cause and effect that changes with the seasons and the timing and application of the dyer when creating the bundles. In this workshop, students will learn about plants, materials and the bundling process. Natural and found objects will be used to make and prints and patterns on silk and cotton fabrics. Emphasis will be placed on design elements, shaped resist and spontaneous surprises.

Ekolojik Baskı

Ekolojik baskı doğada bulunan malzemelerin renklerinden faydalanarak kağıt ve textil ürünleri üzerinde renk ve desen yaratma yöntemidir. Çeşitli çiçeklerin, yaprakların, tohumların, ve objelerin kumaş ve kağıtlar üzerine dizilip daha sonra buharda çevrilerek veya sıcak suya batırılarak, pigmentlerini aktardıkları, deneysel bir baskı sürecidir. Bu atölye çalışmasında bu baskı sürecinde kullanılan malzemeleri tanıyacak, koton, ipek, ve keçe kumaşlar üzerinde kendi uygulamalarımızı gerçekleştireceğiz.


27356144_543220846044668_5114238890918945120_o.jpg

Indigo Shibori Dyeing

In this workshop, participants learn the basics of preparing an organic indigo vat and create unique patterns on fabric through indigo shibori dyeing.

Shibori is an ancient Japanese resist-dye technique that creates beautiful textile patterns. Students explore different shibori techniques of binding, folding, creasing, stitching, clamping and tying to create unique patterns and designs.

Indigo Shibori Boyama

Bu atölyede, katılımcılar bir doğal boyama yöntemi olan organik indigo vat'ını hazırlamanın inceliklerini öğrenir ve shibori boyama tekniğini kullanarak özgün desenler oluştururlar.

Shibori, tekstil üzerinde desen yaratmak için kullanılan çok eski bir Japon tekniğidir. Bu atölye çalışmasında katılımcılar, bağlama, katlama, dikme, sıkıştırma ve buruşturma gibi çok farklı teknikleri kumaşlara uygulayıp, boyaya batırarak, kumaşlar üzerinde özgün desenler oluştururlar.


IMG_3828.jpg

Painting & Printing with Natural Dyes

Participants will learn the basics of making dyes from plants and plant extracts and paint/block print on silk and cotton fabric with these dyes. Information will also be given on making your own watercolors and botanical inks.

Doğal Boya Yapımı ve Kumaş Boyama/Baskı Atölyesi

Bu atölyede bitkilerden ve bitki ekstrelerinden doğal boya yapımını öğreniyor, daha sonra bu boyalarla ipek ve koton kumaş üzerine boyama ve blok baskı yontemleriyle desen ve renk paleti çalışması gerçekleştiriyoruz. Suluboya ve mürekkep yapımı da detaylı bir sekilde anlatılacaktır. 

 


IMG_3122.JPG

Bundle Dyeing with Flowers and Healing Plants

In this bundle dyeing workshop, partcipants will learn how to transfer natural pigments to fiber using flowers, medicinal plants and natural dyestuffs. Participants will leave the workshop with a a naturally dyed silk scarf and fabric swatches .

Çiçekler ve Şifali Bitkilerle Bohça/Botanik Boyama

Bu atölye çalışmasında katılımcılar çiçekler, şifali bitkiler ve bitki ekstreleriyle bohça boyama tekniği kullanarak doğal pigmentleri kumaşa aktarmayı öğrenecek atölyeden kendi baskıları olan bir adet ipek fular ve bazı doğal boyama tekniklerini deneyimleyerek kendileri boyadıkları ipek kumaş örnekleriyle ayrılacaklar.


dokuma.jpg

Introduction to Weaving

In this workshop participants will create small wall hangings. Each participant will be given a small loom to work on. They will learn how to prepare the loom, basic weaving techniques and finishing. The content of this workshop is going to be enriched by introducing unusual materials to weave with such as leather, electric cables, feather, wool rowing, hay, leaves etc. The participants will be encouraged to play with materials and explore different textures.

Temel Dokuma

Bu atölye çalışmamızda temel dokuma tekniklerini öğrenecek, basit tezgahlar üzerinde kendi duvar dokumalarımızı üreteceğiz. Farklı renk ve kalınlıklardaki ipliklerin çeşitli tekniklerdeki kullanımıyla doku denemeleri yapacağız. Elektrik kabloları, deri parçaları, rafya, kuş tüyleri gibi sıra dışı malzemeleri dokumaya entegre ederek özgün ürünler çıkartacağız.


blokbaski.jpg

Blockprinting

In this workshop, students will learn the basics of block printing on paper and fabric. Students will learn carving techniques using rubber blocks, how to print using dyes & inks  and  print their own designs onto paper and fabric. Students will walk away with a printed tote bag,  with their own design, artworks on paper and a finished rubber block that can be used for future prints. We’ll also explore making stencils and image transfers using various techniques.Students are encouraged to  bring their own designs or print from already available designs. All materials will be provided during class.

Blok Baskı

Bu atölye çalışmamızda katılımcılar kağıt ve kumaş uzerine blok baskı yapmayı öğrenirler. Linol baskıya cok benzeyen bu baskı yöntemi kauçuk kullanarak yapılacak, katılımcılar çesitli oyma ve kazıma teknikleriyle kağıt ve kumaş uzerine kendi tasarım ve çizimlerini baskı yapacaklardır. Dersten üzerine kendi blok baskılarını yaptıkları bez bir canta, kağıt üzerine bastıkları kendi çizim/tasarımları ve kendi modelledikleri ve tekrar kullanabilecekleri kauçuk parcasiyla ayrılacaklardır. Katılımcılar önceden çizilmiş kendi desenlerini kendileri getirebilecekleri gibi, ders esnasında hazır desenlerden de seçim yapıp da uygulayabilirler. Bütün materyaller öğrencilere ders esnasında temin edilecektir.


FullSizeRender (1).jpg

Botanical Monoprinting

Monoprinting is a form of printmaking that has lines or images that can only be made once unlike most printmaking, where there are multiple originals. In this workshop, the basics of monoprinting will be explored using plants and cut paper. Students will create botanical monoprints on paper using water soluble blockprinting inks. Transferring photographs and drawings will also be explored.

Botanik Mono Baskı Çalışması

Mono Baskı  pürüzsüz bir yüzeye boyayla desen uygulanması ve kağıda baskısı alınması tekniğidir. Bu baskı türünde her bir baskının tek bir örneği vardır. Bu atölyede katılımcılar mono baskının ana ilkelerini bitki ve ceşitli şekillerde kesilmiş kağıtlarla, su bazli linol boyalar kullanarak öğreneceklerdir.